BẢO HÀNH

Các điều kiện bảo hành sản phẩm Máy bơm SWIRLS

  • CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH MIỄN PHÍ

* Phải đảm bảo lắp đặt thiết bị đúng với quy cách sản phẩm ghi rõ trong catalog kèm theo.

* Dùng đúng mục đích sử dụng của thiết bị, không sử dụng sai mục đích.

* Nguồn điện kết nối với thiết bị phải ổn định và đúng dòng điện của nhà sản xuất đề ra.

* Thiết bị sử dụng phải còn nguyên vẹn, không sứt mẻ, không rơi rớt, không tháo các ốc vít

* Kèm theo phiếu bảo hành chính hãng và khớp với số Seri của thiết bị.

* Lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất và phải còn trong thời gian bảo hành sản phẩm.

  • CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH TÍNH PHÍ

* Không đủ các điều kiện bảo hành miễn phí nêu trên

* Lắp đặt và vận hành sai kỹ thuật so với hướng dẫn kèm theo thiết bị.

* Sử dụng sai mục đích của thiết bị.

* Đấu điện không đúng cách dẫn đến cháy máy hoặc rớt pha (đối với dòng máy sử dụng 380V/3pha).

* Cháy nổ, rơi rớt, các trường hợp hư hỏng do thiên tai, lũ lụt…